Privacyverklaring Vloerstylist

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-08-2023.

Welkom bij Vloerstylist. Hét het Nederlands stylistenplatform van Cotap waar creativiteit en expertise samenkomen. Als interieurprofessional ben jij voor elk project op zoek naar de juiste basis: dé vloer! Cotap heeft een breed assortiment in tijdloze vloeren voor elk interieur. Op onze website vloerstylist.nl kunt u lid worden van Vloerstylist en als u iets vindt dat u bevalt, kunt u toegang krijgen tot exclusieve faciliteiten en middelen (Seamless Texures, stalenservice en meer) aanvragen. Vloerstylist is een merk van Cotap B.V.

Onze privacyverklaring in het kort

Cotap is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website vloerstylist.nl en de diensten van Vloerstylist. Voor de duidelijkheid wordt in de privacyverklaring gebruik gemaakt van de naam Vloerstylist. Uw privacy is voor Vloerstylist van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Vloerstylist. Onze contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, dit omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden? Vloerstylist deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Dealers

Om die diensten te verlenen kan Vloerstylist uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Vloerstylist doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vloerstylist neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via fg@cotap.nl.

Cotap beschikt ook over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). U kunt met vragen over privacy binnen Cotap en vragen over (de uitoefening van) uw rechten contact opnemen met de FG via fg@cotap.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens of u helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cotap B.V.
h.o.d.n. Vloerstylist
Oosterbrugstraat 27
8281BT Genemuiden

E-mailadres: info@vloerstylist.nl
Telefoonnummer: +31 (0)38 385 1515
KvK-nummer: 05054147

Inschrijfformulier stylistenplatform

Vul eerste alle velden in om door te gaan.
Heb je al een bestaande samenwerking met een vloerenleverancier/-winkel?